Summary of topics offered - Faculty of Forestry and Wood Technology


Basic information

Type of work: Final thesis
Topic:
Dendrochronologické datování a stavebně historický průzkum vybraného objektu
State of topic:
approved
Thesis supervisor:
Faculty: Faculty of Forestry and Wood Technology
Supervising department: Department of Wood Science and Technology - FFWT
Max. no. of students:
1
Proposed by: doc. Ing. Michal Rybníček, Ph.D.
Summary:
Odběr vývrtů a datování pomocí standardních dendrochronologických metod. Stavebně historický průzkum pomocí nedestruktivních nebo semidestruktivních metod.

There are no limitations of the topic