Summary of topics offered - Department of Wood Science and Technology (FFWT)


Basic information

Type of work: Final thesis
Topic: Vliv klimatu na radiální přírůst a analýza variability konvenční hustoty dřeva smrku ztepilého na vybraných lokalitách v Českomoravské Vrchoviny
State of topic: approved
Thesis supervisor: doc. Ing. Michal Rybníček, Ph.D.
Faculty: Faculty of Forestry and Wood Technology
Supervising department: Department of Wood Science and Technology - FFWT
Max. no. of students: 1
Proposed by: doc. Ing. Michal Rybníček, Ph.D.
Summary: Práce je součástí výzkumu týkajícího se analýzy environmentálních stresových rizik ekosystémů spojených s adaptačními změnami způsobenými GZ. Součástí práce je odběr vývrtů z deseti lokalit. Z každého stromu budou odebrány dva vývrty a bude provedena dendroekologická a dendroklimatlogická analýza a měření konvenční hustoty dřeva. Odběry vzorků v terénu se uskuteční v průběhu jarních a letních měsíců roku 2009.
Cancelled: yes

There are no limitations of the topic