Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v BrněHelp


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu:
Ověření vlivu mikrobiálního přípravku na kvalitativní parametry dřevin
Stav tématu:
schváleno (doc. Dr. Ing. Petr Salaš - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Zahradnická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
Max. počet studentů:
1
Navrhl:
Ing. Jana Burgová, Ph.D.
Abstrakt: Cílem práce bude ověřit vliv mikrobiálního půdního inokulantu na růst mladého školkařského materiálu pěstovaného jak ve volné půdě, tak i v kontejnerech. Mikrobiální přípravek je určen k zlepšování výživového a zdravotního stavu rostlin, zároveň podporuje rychlejší růst a zvyšuje výnos rostlin za současného omezení spotřeby hnojiv a pesticidů. V rámci řešení budou založeny na pokusných plochách Ústavu šlechtění a množení zahradnických rostlin (Lednice) nádobové pokusy a pokusy ve volné půdě. V průběhu vegetace budou v pravidelných intervalech sledovány morfologické a fyziologické parametry modelových rostlin a na konci vegetace bude uskutečněno závěrečné vyhodnocení pokusu.

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení