Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v BrněHelp


Základní údaje

Téma bylo navrženo studentem, jehož jméno je uvedeno v řádku Navrhl.

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu: Online marketingová strategie v cestovním ruchu
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Lea Kubíčková, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Ing. Šárka Stojarová, Ph.D.
Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Ústav:
Ústav marketingu a obchodu (PEF)
Max. počet studentů:
--
Navrhl: Pavlína Šnajdrová
Abstrakt:
Tato bakalářská práce se bude zabývat komunikační marketingovou strategií TIC se zaměřením na PPC reklamu. Zváženy budou i možnosti využití dalších nástrojů online a offline marketingu. V práci budou definovány významné cílové skupiny. V rámci analýzy bude provedeno porovnání významných ukazatelů. Na základě analýz budou zjištěny nedostatky a možnosti pro zlepšení.

informaceK tématu nejsou zadaná žádná omezení