Prehľad vypísaných tém - Mendelova univerzita v Brně


Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy:
Krátké dodavatelské řetězce a komunitou podporované zemědělství
Stav témy:
schválené (prof. Dr. Ing. Milada Šťastná - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
prof. Dr. Ing. Milada Šťastná
Fakulta: Agronomická fakulta
Garantujúce pracovisko:
Ústav aplikované a krajinné ekologie - AF
Max. počet študentov:
1
Navrhol:
Abstrakt: Student/ka vypracuje literární rešerši na téma problematiky krátkých dodavatelských řetězců (KDŘ) a komunitou podporovaného zemědělství (KPZe). Na konkrétních příkladech představí a zpracuje analýzu úspěšně fungujících distribučních systémů KDŘ a KPZe v podmínkách ČR a zpracuje rizika a limity (SWOT analýza), které je negativně ovlivňují.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
Odbor
N-ZS Zemědělská specializace
N-ZS-AE Agroekologie

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.