Přehled vypsaných témat - Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)Help


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Obnova kalamitních holin podsadbami
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Radek Pokorný, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště: Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
Max. počet studentů:
3
Navrhl:
prof. Ing. Oldřich Mauer, DrSc.
Abstrakt:
Velkoplošné kalamitní holina nelze přímo obnovit klimaxovými dřevinami. Jednou z cest řešení je výsadba přípravných dřevin a následná rekonstrukce těchto porostů, nejčastěji podsadbami. řešeny budou podsadby buku a jedle v přípravných porostech břízy a smrku.

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení