Přehled vypsaných témat - Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)Help


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu: Obnova kalamitních holin podsadbami
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Radek Pokorný, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta: Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
Max. počet studentů:3
Navrhl:
Abstrakt: Velkoplošné kalamitní holina nelze přímo obnovit klimaxovými dřevinami. Jednou z cest řešení je výsadba přípravných dřevin a následná rekonstrukce těchto porostů, nejčastěji podsadbami. řešeny budou podsadby buku a jedle v přípravných porostech břízy a smrku.

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení