Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v BrněHelp


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Analýza sil působící na automobil
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Jiří Čupera, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta: Agronomická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
Max. počet studentů:
--
Navrhl:
Mgr. Martin Čermák, Ph.D.
Abstrakt: Výpočet sil působící na tuhé těleso, které je ve styku s podložkou ve třech bodech má triviální řešení. Toto neplatí v případě, kdy je tuhé těleso ve styku s podložkou ve čtyřech bodech. Zde neexistuje jednoznačné řešení. Jednoduchou úpravou, kdy těleso je v bodech dotyku pružné, lze tuto úlohu opět vyřešit. Toho lze například využít ve výpočtu sil působících na automobil, jehož kola, která se podložky dotýkají, jsou pružná. Cílem práce je pomocí jednoduché fyziky a matematiky popsat síly působící na automobil v různých situacích jako jsou automobil v zatáčce, zrychlující automobil atd. (téma práce se může podle potřeb studenta upravit)Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
Obor
B-TO Technologie odpadů
B-TO-OH Odpadové hospodářství
B-ZS Zemědělská specializace
B-ZS-PT Provoz techniky

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.