Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Měření atmosferické radioaktivity
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Jiří Čupera, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Mgr. Martin Čermák, Ph.D.
Fakulta:
Agronomická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
Max. počet studentů:
--
Navrhl:
Abstrakt: V padesátých letech dvacátého století přední světové velmoci provedli řadu jaderných atmosferických testů. Tyto testy zamořily atmosféru a radioaktivita pocházející z této doby je měřitelná do dnes. Tato radioaktivita je jistou formou odpadu. Cílem práce je měření radioaktivity a zmapování radioaktivity v okolí univerzity.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
Obor
N-TO Technologie odpadů
N-TO-TMO Technologie a management odpadů

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.