Prehľad vypísaných tém - Mendelova univerzita v Brně


Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy:
Možnosti využití audiovizuální tvorby v studiu krajiny
Stav témy: schválené (doc. Ing. Petr Kučera, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta: Zahradnická fakulta
Garantujúce pracovisko: Ústav plánovania krajiny - ZF
Max. počet študentov:
1
Navrhol:
Ing. Barbora Dohnalová, Ph.D.
Abstrakt:
Diplomová práce má za cíl: - shrnout teoretická východiska (audiovizuální tvorba, její principy a specifika v záznamu a interpretaci krajiny) - na základě krajinářské analýzy modelového území interpretovat vlastnosti krajiny (nebo vybrané krajinné fenomény) formou audiovizuálního díla - vytvořit vlastní krátké audiovizuální díloObmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
N-ZKA Zahradní a krajinářská architektura

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
ZFAVPK Audiovizuální percepce krajiny