Summary of topics offered - Faculty of Horticulture


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Obraz sídla a krajiny
State of topic:
approved (doc. Ing. Petr Kučera, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor:
Ing. Barbora Dohnalová, Ph.D.
Faculty:
Faculty of Horticulture
Supervising department:
Department of Landscape Planning - FH
Max. no. of students:
1
Proposed by: Ing. Barbora Dohnalová, Ph.D.
Summary:
Diplomová práce má na příkladu modelového území vyhodnotit charakter současného obrazu sídla v krajině (vnímání sídla z krajiny a krajiny ze sídla), definovat typické znaky tohoto/ těchto obrazů, jejich hodnoty a také narušení. Návrhem změn v krajině a sídle odpovídá na otázky: jaké je vnímání obrazu sídla a krajiny jejími obyvateli, čím je ovlivněno, do jaké míry lze obraz sídla a krajiny měnit, co takové změny můžou způsobit a jak tyto změny lze dosáhnout.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

ProgrammeField of study
C-LA Landscape ArchitectureC-LA-LA Landscape Architecture

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.