Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v BrněHelp


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Obraz sídla a krajiny
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Petr Kučera, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Zahradnická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav plánování krajiny (ZF)
Max. počet studentů:
1
Navrhl:
Abstrakt:
Diplomová práce má na příkladu modelového území vyhodnotit charakter současného obrazu sídla v krajině (vnímání sídla z krajiny a krajiny ze sídla), definovat typické znaky tohoto/ těchto obrazů, jejich hodnoty a také narušení. Návrhem změn v krajině a sídle odpovídá na otázky: jaké je vnímání obrazu sídla a krajiny jejími obyvateli, čím je ovlivněno, do jaké míry lze obraz sídla a krajiny měnit, co takové změny můžou způsobit a jak tyto změny lze dosáhnout.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
Obor
N-ZKA Zahradní a krajinářská architektura
N-ZKA-ZAKA Zahradní a krajinářská architektura

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.