Summary of topics offered - Mendel University in BrnoHelp


Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic:
Adaptace města Brna na změnu klimatu
State of topic:
approved (prof. Dr. Ing. Milada Šťastná - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty: Faculty of AgriSciences
Supervising department: Department of Applied and Landscape Ecology - FA
Max. no. of students:
1
Proposed by:
Ing. Petra Fukalová, Ph.D.
Summary:
Práce by se měla zabývat adaptací urbanizovaného území na změnu klimatu. Hlavním tématem práce bude nakládání a hospodaření se srážkovými vodami a eliminace tepelného ostrova ve městě Brně. V rámci literární rešerše budou popsány zkušenosti z městského prostředí jiných zemí světa. V rámci praktické části by práce měla zmonitorovat veškerá dosud zrealizovaná opatření na změnu klimatu města Brna a dále navrhnout nová opatření (včetně možnosti jejich financování).Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

ProgrammeTrack
B-AEG Agroecology
SBAE Agroecology
B-AEG Agroecology
SBVAES Voda v agroekosystému
B-AEG AgroecologySBPUOP Pozemkové úpravy a ochrana půdy

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

Department
Course title
No suitable data found.