Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu: Propojení volnočasových aktivit žáků s hospodářskými zvířaty
Stav tématu: schváleno (Mgr. et Mgr. Michal Šimáně, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
PhDr. Mgr. Kristýna Balátová, Ph.D.
Fakulta:
Institut celoživotního vzdělávání
Garantující pracoviště: Oddělení sociálních věd (ICV)
Max. počet studentů:
1
Navrhl: PhDr. Mgr. Kristýna Balátová, Ph.D.
Abstrakt:
Hlavním cílem práce bude popsat důležitost propojení volnočasových aktivit žáků v souvislosti s péčí o hospodářská zvířata a interakci s nimi, resp. bude sledován vliv hospodářských zvířat na rozvoj osobnostní a sociální složky žáků při aktivitách s hospodářskými zvířaty ve volném čase. V rámci praktické části bude realizován průzkum založený na smíšeném přístupu. Informace budou zjišťovány prostřednictvím rozhovorů/dotazníků. Respondenty budou žáci vybraných středních škol.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení