Summary of topics offered - Institute of Lifelong Learning


Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic:
Šikana na střední škole a její prevence
State of topic:
approved (Mgr. et Mgr. Michal Šimáně, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
Institute of Lifelong Learning
Supervising department: Department of Social Science - ILE
Max. no. of students:
1
Proposed by:
Summary:
Hlavním cílem práce bude poznat a popsat důležitost preventivních aktivit a zavádění opatření v rámci problematiky šikany na SŠ. V rámci praktické části bude realizován průzkum založený na kvantitativním přístupu. Informace budou zjišťovány prostřednictvím dotazníků. Respondenty budou žáci vybraných středních škol z Olomouckého kraje.

There are no limitations of the topic