Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce: Disertační práce
Název tématu:
Digitální dvojčata v technologiích podporující chytrá řešení
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Cyril Klimeš, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav informatiky (PEF)
Max. počet studentů:
1
Navrhl:
doc. Ing. Oldřich Trenz, Ph.D.
Abstrakt:
Problematika digitálních dvojčat a trendů s nimi spojených v problematice modelování prostředí (chytrá města a příslušící technologie).Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
Obor
D-SI Systémové inženýrství a informatikaD-SI-EI Ekonomická informatika