Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce: Disertační práce
Název tématu: Financial cycle, identification, determinants, synchronisation with economic cycle, stabilisation instruments of macroeconomic policies
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Zuzana Kučerová, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
doc. Ing. Zuzana Kučerová, Ph.D.
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav financí (PEF)
Max. počet studentů:
1
Navrhl: doc. Ing. Zuzana Kučerová, Ph.D.
Abstrakt: Financial cycle, identification, determinants, synchronisation with economic cycle, stabilisation instruments of macroeconomic policies. The expected objective of thesis should be the identification of financial cycle and its determinants in selected economies, the confirmation of synchronisation with economic cycle, recommendations for economic policy authorities concerning possible instruments for its stabilisation.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
Obor
D-HPSA Economic Policy and Administration
D-HPSA-FA Finance