Prehľad vypísaných tém - Mendelova univerzita v Brně


Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Konvergence ekonomik zemí Evropské unie
Stav témy:
schválené (doc. Ing. Mgr. Jitka Janová, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
doc. Ing. Václav Adamec, Ph.D.
Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Garantujúce pracovisko:
Ústav statistiky a operačního výzkumu - PEF
Max. počet študentov:1
Navrhol: doc. Ing. Václav Adamec, Ph.D.
Abstrakt: Finanční a hospodářská krize 2008-2012 přispěla k postupnému vzájemnému vzdalování úrovně ekonomik některých států Evropské unie. K tomuto procesu přispěla i současná situace s koronavirovou nákazou. S využitím metod analýzy vícerozměrných dat (shluková analýza, faktorová analýza, metoda hlavních komponent) a lineárních modelů kandidát provede zhodnocení konvergenčních / divergenčních tendencí ekonomik zemí Evropské unie za sledované období a detekuje faktory jejich vzniku. Určí, které konkrétní země se od sebe vzdalovaly (přibližovaly), a které byly krizí zasaženy nejvíce (nejméně). Na základě zjištění z kvantitativních analýz formuluje doporučení pro tvůrce hospodářské politiky na úrovni jednotlivých států a EU k dosažení většího sbližování v hlavních ekonomických ukazatelích.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
D-EAM Ekonomika a management