Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Základní údaje

Typ práce:
Disertační práce
Název tématu:
Konvergence ekonomik zemí Evropské unie
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Mgr. Jitka Janová, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF)
Max. počet studentů:
1
Navrhl:
doc. Ing. Václav Adamec, Ph.D.
Abstrakt:
Finanční a hospodářská krize 2008-2012 přispěla k postupnému vzájemnému vzdalování úrovně ekonomik některých států Evropské unie. K tomuto procesu přispěla i současná situace s koronavirovou nákazou. S využitím metod analýzy vícerozměrných dat (shluková analýza, faktorová analýza, metoda hlavních komponent) a lineárních modelů kandidát provede zhodnocení konvergenčních / divergenčních tendencí ekonomik zemí Evropské unie za sledované období a detekuje faktory jejich vzniku. Určí, které konkrétní země se od sebe vzdalovaly (přibližovaly), a které byly krizí zasaženy nejvíce (nejméně). Na základě zjištění z kvantitativních analýz formuluje doporučení pro tvůrce hospodářské politiky na úrovni jednotlivých států a EU k dosažení většího sbližování v hlavních ekonomických ukazatelích.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
D-EAM Ekonomika a management