Přehled vypsaných témat - Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)Help


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Uplatňování koncepce Smart City ve vybrané obci či regionu
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Iva Živělová, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Ing. Simona Miškolci, Ph.D.
Fakulta:
Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Garantující pracoviště:
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
Max. počet studentů:--
Navrhl:
Ing. Simona Miškolci, Ph.D.
Abstrakt:
Práce zaměřené na uplatňování koncepce Smart City (případně projekty "chytrých řešení" využívající ITC technologií, moderních forem participace občanů a lepšího využívání ekosystémových služeb lokálního prostředí) ve vybrané obci či regionu.

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení