Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Projekty mezinárodní spolupráce v oblasti oběhového hospodářství a bio-ekonomiky.
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Iva Živělová, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta: Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Garantující pracoviště:
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
Max. počet studentů:
--
Navrhl:
Abstrakt:
Návrh projektů zaměřených na nové/efektivnější způsoby využívání přírodních zdrojů, ekosystémových služeb a biotechnologií.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení