Přehled vypsaných témat - Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)Help


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu: Projekty mezinárodní spolupráce v oblasti oběhového hospodářství a bio-ekonomiky.
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Iva Živělová, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Ing. Simona Miškolci, Ph.D.
Fakulta: Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Garantující pracoviště:
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
Max. počet studentů:
--
Navrhl: Ing. Simona Miškolci, Ph.D.
Abstrakt: Návrh projektů zaměřených na nové/efektivnější způsoby využívání přírodních zdrojů, ekosystémových služeb a biotechnologií.

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení