Přehled vypsaných témat - Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)Help


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu: Implementace koncepce Smart City ve vybraném městě/regionu
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Iva Živělová, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Garantující pracoviště: Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
Max. počet studentů:
--
Navrhl:
Abstrakt:
Práce zaměřené na mapování a hodnocení úrovně implementace koncepce Smart City/Smart Region.

informaceK tématu nejsou zadaná žádná omezení