Přehled vypsaných témat - Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)Help


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Uplatňování koncepce společenské odpovědnosti ve vybrané firmě/vybraném odvětví
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Iva Živělová, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Simona Miškolci, Ph.D.
Fakulta:
Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Garantující pracoviště:
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
Max. počet studentů:
--
Navrhl:
Ing. Simona Miškolci, Ph.D.
Abstrakt: Práce zaměřené na mapování a hodnocení strategie a aktivit v oblasti Společenské odpovědnosti firem (CSR).

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení