Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce:
Disertační práce
Název tématu:
Uplatnění projektového řízení v destinačním managementu
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Ida Rašovská, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav managementu (PEF)
Max. počet studentů:
1
Navrhl:
doc. Ing. Ida Rašovská, Ph.D.
Abstrakt:
Využití metod projektového řízení v destinačním managementu s akcentem na nové přístupy k pojetí destinace cestovního ruchu. Cílem je rozvoj regionů na základě využití přirozeného potenciálu území v kontextu destinačního managementuOmezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
D-EAM Ekonomika a management