Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce:
Disertační práce
Název tématu:
Konvergence zemí a regionů střední a východní Evropy k eurozóně
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Petr Rozmahel, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav ekonomie (PEF)
Max. počet studentů:1
Navrhl:
doc. Ing. Petr Rozmahel, Ph.D.
Abstrakt:
Záměrem výzkumu je analyzovat a vyhodnotit vývoj konvergence zemí a regionů střední a východní Evropě směrem k zemím eurozóny. Předmětem zkoumání jsou procesy nominální a reálné konvergence včetně konvergence strukturální a cyklické. Předmětem analýzy je testování endogenní povahy konvergenčních procesů, faktory i dopady konvergence. Výzkum směřuje k vyvození hospodářsko-politických implikací pro analyzované státy a regiony.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
D-EAM Ekonomika a management