Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce:
Disertační práce
Název tématu:
Dopady zahraničních investic do automobilového průmyslu v zemích střední a východní Evropy
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Mgr. Jitka Janová, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF)
Max. počet studentů:
1
Navrhl:
doc. Ing. Václav Adamec, Ph.D.
Abstrakt:
Po roce 1990 došlo v zemích střední a východní Evropy k mohutnému přílivu zahraničních investic do automobilového průmyslu. Práce provede vyhodnocení důsledků těchto investic na vybrané makroekonomické ukazatele (hospodářský růst, zahraniční obchod, trh práce, strukturu ekonomiky, cenovou úroveň, produkci a spotřebu energie,...) v jednotlivých zemích a formuluje doporučení k využití nových příležitostí, popř. řešení externalit.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
D-EAM Ekonomika a management