Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce:
Disertační práce
Název tématu:
Diversity leadership
Stav tématu:
schváleno (doc. PhDr. Martina Rašticová, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: doc. PhDr. Martina Rašticová, Ph.D.
Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav práva a humanitních věd (PEF)
Max. počet studentů:
2
Navrhl: doc. PhDr. Martina Rašticová, Ph.D.
Abstrakt:
Student/ka si vybere konkrétní oblast, sektor, popř. odvětví, provede analýzu úrovně aplikace leadershipu s ohledem na míru diverzity vybraných organizací v dané oblasti. Dále navrhne efektivní implementaci diverzity managementu a vysvětlí roli leadershipu v tomto procesu. K analýze je možno využit i sekundární data z dostupných databází. Před zadáním tématu je nutná osobní konzultace. First, student has to choose the economy sector of his preference in which he/she provides the analysis focused on level of diversity and the role of leadership. Then he/she will propose effective implementation of diversity management emphasizing the role of the leader. It is also possible to use secondary data from databases available. The personal discussion with tutor before the approval of the master thesis is obligatory.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
D-EAM Ekonomika a management
D-EMA Economics and Management