Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Kvalitativní parametry ostropestřce a stanovení pomocí NIR spektrofotometru
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Radovan Pokorný, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Agronomická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
Max. počet studentů:1
Navrhl:
Abstrakt:
Kvalitativní parametry ostropestřce a stanovení obsahu silymarinového komplexu pomocí NIR spektrofotometru

K tématu nejsou zadaná žádná omezení