Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce:
Disertační práce
Název tématu:
Dopady zavedení eura na ekonomiku ČR ( Impacts of the introduction of the euro on the Czech economy)
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Zuzana Kučerová, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: prof. Ing. Lubor Lacina, Ph.D.
Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav financí (PEF)
Max. počet studentů:
1
Navrhl: prof. Ing. Lubor Lacina, Ph.D.
Abstrakt:
Cílem práce bude ekonomicky zhodnotit to, jak je ČR připravena na přijetí eura a jak by se akceptace této evropské měny projevila na její ekonomice. K tomuto cíli pomohou následující vytýčené výzkumné otázky: - Jaké by byly ekonomické dopady zavedení eura na průmyslový a podnikatelský sektor a také na občany ČR? - Jaké jsou hlavní politicko-ekonomické aspekty v ČR pro přijetí/nepřijetí eura? - Jaké jsou hlavní rozdíly ekonomického a politického vývoje Slovenska a ČR od roku 2009 (rok ve kterém Slovensko přijalo euro? The dissertation will aim to clarify the possible benefits and cons from joining the eurozone on the Czech economy by using econometric techniques. Furthermore, the dissertation will provide recommendations regarding the possible euro adoption and ways to smooth the euro adoption process. The dissertation will aim to answer the following research questions. RQ1: What would be the effects of joining the eurozone on the Czech GDP per capita? RQ2: What would be the effects of joining the eurozone on the Czech economic indicators? RQ3: What would be the effect of the euro adoption on the Czech financial market? RQ4: Will joining the eurozone lead to income convergence to the eurozone countries?Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
Obor
D-HPS Hospodářská politika a správa
D-HPS-F Finance