Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Základní údaje

Typ práce:
Disertační práce
Název tématu: Poptávkové vztahy v rámci výrobkové vertikály
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Daniela Špirková, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav podnikové ekonomiky (PEF)
Max. počet studentů:
--
Navrhl:
doc. Ing. Pavel Syrovátka, Ph.D.
Abstrakt:
Disertační práce se bude věnovat poptávkovým vztahům v rámci vymezené výrobkové vertikály. Při zkoumání primárních a sekundárních poptávkových funkcí bude uplatněna ekonometrická analýza. Prostřednictvím sestaveného ekonometrického modelu vertikálně provázaných poptávkových funkcí bude zkoumána cenová citlivost poptávkových reakcí na jednotlivých úrovních dané vertikály. K hodnocení cenové citlivosti poptávkových funkcí v rámci studované výrobkové vertikály budou využity koeficienty běžné elasticity, případně koeficienty dynamické elasticity prvního a vyšších řádů. Dosažené hodnoty cenově-poptávkové pružnosti budou interpretovány v návaznosti na tržní strukturu a technicko-technologické souvislosti dané výroby.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
D-EAM Ekonomika a management