Summary of topics offered - Faculty of Business and Economics


Basic information

Type of work:
Dissertation thesis
Topic:
Systém poptávkových rovnic v rámci spotřebního koše domácností
State of topic: approved (doc. Ing. Daniela Špirková, PhD. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of Business and Economics
Supervising department:
Department of Business Economics - FBE
Max. no. of students:
1
Proposed by:
Summary:
Práce bude zaměřena na soubory poptávkových funkcí v rámci spotřebního koše domácností, případně v jeho logicky ucelené části. Pro tyto poptávkové rozbory bude sestaven a aplikován vhodný model systému poptávkových rovnic, viz např. LES systém, trans logaritmický systém, Roterdamský systém, AIDS systém, respektive jeho aproximace (LA/AIDS, QA/AIDS). Na základě statisticky i ekonomicky ověřeného modelu poptávkového sytému bude provedeno vyhodnocení vlastní cenové pružnosti, křížové cenové pružnosti a důchodové pružnosti poptávky domácností v jednotlivých spotřebních oblastech. Získané odhady budou náležitě interpretovány a porovnány s obdobně koncipovanými studiemi. Vedle tohoto tradičního obsahu se v této práci nabízí možnost studovat dynamiku poptávkových vztahů, tedy věnovat se rozboru zpožděných poptávkových reakcí. V tomto směru pak lze hodnotit koeficienty běžné poptávkové elasticity, případně koeficienty dynamické poptávkové elasticity prvního a vyšších řádů.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
D-EAM Economics and Management