Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Posouzení rizik technologické havárie způsobené přírodní událostí extrémní povahy
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Jan Mareček, DrSc., dr. h. c. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Agronomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
Max. počet studentů:--
Navrhl:
Abstrakt:
Student nejdříve provede rešerši týkající se problematiky hodnocení rizik tzv. NaTech (Natural Hazard Triggering Technological Disasters) událostí. Dále se detailně zaměří na vybrané nebezpečí přírodní povahy, které jsou pro oblast střední Evropy pravděpodobné (např. povodně, silný vítr). Ve spolupráci s vedoucím práce navrhne postup analýzy rizik. Student následně tento postup aplikuje na modelovém případě.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
Obor
N-ZS Zemědělská specializace
N-ZS-AD Automobilová doprava
N-ZS Zemědělská specializaceN-ZS-MT Management techniky
N-TO Technologie odpadů
N-TO-TMO Technologie a management odpadů

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.