Summary of topics offered - Institute of Lifelong Learning


Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic: Zájmové vzdělávání seniorů na Univerzitách třetího věku
State of topic:
approved (Mgr. et Mgr. Michal Šimáně, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
Institute of Lifelong Learning
Supervising department:
Department of Social Science - ILE
Max. no. of students:1
Proposed by:
Summary: Práce směřuje k cílové skupině seniorů, kteří navštěvují univerzity třetího věku. Cílem bude realizovat průzkumné šetření, které bude analyzovat vzdělávací potřeby této "uživatelské" skupiny. Na základě výsledků průzkumného šetření bude navržen zájmový kurz pro seniory.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
Field of study
B-SP Specialisation in pedagogy
B-SP-UOP Teaching Specialized Subjects

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

Department
Course title
No suitable data found.