Přehled vypsaných témat - Institut celoživotního vzdělávání


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Zájmové vzdělávání seniorů na Univerzitách třetího věku
Stav tématu:
schváleno (Mgr. et Mgr. Michal Šimáně, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Mgr. et Mgr. Lenka Kamanová, Ph.D.
Fakulta:
Institut celoživotního vzdělávání
Garantující pracoviště: Oddělení sociálních věd (ICV)
Max. počet studentů:
1
Navrhl:
Mgr. et Mgr. Lenka Kamanová, Ph.D.
Abstrakt:
Práce směřuje k cílové skupině seniorů, kteří navštěvují univerzity třetího věku. Cílem bude realizovat průzkumné šetření, které bude analyzovat vzdělávací potřeby této "uživatelské" skupiny. Na základě výsledků průzkumného šetření bude navržen zájmový kurz pro seniory.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramObor
B-SP Specializace v pedagogice
B-SP-UOP Učitelství odborných předmětů

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.