Prehľad vypísaných tém - Oddělení sociálních věd (ICV)


Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy: Zájmové vzdělávání seniorů na Univerzitách třetího věku
Stav témy:
schválené (Mgr. et Mgr. Michal Šimáně, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
Institut celoživotního vzdělávání
Garantujúce pracovisko:
Oddělení sociálních věd - ICV
Max. počet študentov:
1
Navrhol:
Mgr. et Mgr. Lenka Kamanová, Ph.D.
Abstrakt: Práce směřuje k cílové skupině seniorů, kteří navštěvují univerzity třetího věku. Cílem bude realizovat průzkumné šetření, které bude analyzovat vzdělávací potřeby této "uživatelské" skupiny. Na základě výsledků průzkumného šetření bude navržen zájmový kurz pro seniory.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramOdbor
B-SP Specializace v pedagogice
B-SP-UOP Učitelství odborných předmětů

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.