Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v BrněHelp


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Adaptace žáků z alternativních ZŠ na tradiční SOŠ
Stav tématu:
schváleno (Mgr. et Mgr. Michal Šimáně, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Mgr. et Mgr. Lenka Kamanová, Ph.D.
Fakulta: Institut celoživotního vzdělávání
Garantující pracoviště:
Oddělení sociálních věd (ICV)
Max. počet studentů:
1
Navrhl:
Abstrakt:
Práce se zabývá problematikou adaptace žáků, kteří navštěvovali alternativní základní školu, na střední odborné školy tradičního typu. Cílem bude zjistit, jakým způsobem se žáci zvládají adaptovat na tradiční střední školy, a to v oblasti výukové i sociální. Pro účely naplnění cíle bude realizováno kvalitativní průzkumné šetření. Metodou sběru dat bude polostrukturovaný rozhovor s žáky, kteří v současné době navštěvují určitou střední odbornou školu "tradičního" formátu, avšak v případě základní školy studovali na škole alternativního typu.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
B-SP Specializace v pedagogice

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.