Přehled vypsaných témat - Institut celoživotního vzdělávání


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu:
Preventivní systém salesiánské pedagogiky v praxi
Stav tématu:
schváleno (Mgr. et Mgr. Michal Šimáně, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Mgr. et Mgr. Lenka Kamanová, Ph.D.
Fakulta:
Institut celoživotního vzdělávání
Garantující pracoviště:
Oddělení sociálních věd (ICV)
Max. počet studentů:
1
Navrhl: Mgr. et Mgr. Lenka Kamanová, Ph.D.
Abstrakt:
Práce se věnuje tématice selesiánské pedagogiky, která je známým pedaogickým konceptem nejen v České republice. Cílem práce je definovat přínos preventivního salesiánského systému v 21. století na příkladu internátu pro žáky střední odborné školy v Kroměříži. Za účelem dosažení cíle bude realizováno kvalitativní průzkumné šetření. Výzkumným designem bude případová studie, pro jejíž realizaci bude využito rozhovorů s vychovateli, žáky a vedoucími pracovníky.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramObor
B-SP Specializace v pedagogice
B-SP-UOP Učitelství odborných předmětů

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.