Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce: Disertační práce
Název tématu:
Vliv institucí na vybrané ekonomické ukazatele
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Petr Rozmahel, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
doc. Ing. Luděk Kouba, Ph.D.
Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav ekonomie (PEF)
Max. počet studentů:
2
Navrhl:
Abstrakt:
Student se zaměří na zkoumání vlivu formálních institucí (právní rámec, kvalita vládnutí apod.), popř. neformálních institucí (sociální normy, hodnoty, vzorce chování apod.) na vybrané ekonomické ukazatele (HDP, PZI, ukazatele trhu práce, kvalita podnikatelského prostředí apod.). Student v rámci tematické literatury nejprve identifikuje potenciální kauzální souvislosti mezi institucemi a ekonomickými ukazateli, přičemž zdůrazní vazbu na studovaný obor. Následně navrhne a zdůvodní výzkumné vzorky, resp. datové zdroje, na jejichž základě provede vlastní empirickou analýzu. V diskusi se zaměří na možnosti a limity zobecnění dosažených výsledků.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
D-EAM Ekonomika a management