Summary of topics offered - Faculty of Business and Economics


Basic information

Type of work:
Dissertation thesis
Topic:
Hospodářské cykly: příčiny, důsledky, formy stabilizace
State of topic:
approved (doc. Ing. Petr Rozmahel, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor: doc. Ing. Petr Rozmahel, Ph.D.
Faculty:
Faculty of Business and Economics
Supervising department: Department of Economics - FBE
Max. no. of students:
1
Proposed by:
doc. Ing. Petr Rozmahel, Ph.D.
Summary:
Výzkum je zaměřen na analýzu cyklických výkyvů evropských i světových ekonomik. S ohledem na široký potenciál práce se nabízí větší množství cílů práce: identifikace hlavních faktorů a příčin cyklického vývoje ekonomik v kontextu krátkého i dlouhého období, datování cyklů – identifikace bodů zvratu a jednotlivých fází a jejich prostorové i časové srovnání, komparativní analýza metod používaných v soudobé analýze hospodářských cyklů a jejich důsledky pro hodnocení a formulování hospodářsko-politických doporučení a další. Téma je možno blíže specifikovat z hlediska časového – např. zaměření se na soudobou celosvětovou krizi a její srovnání s obdobnými událostmi v historii, nebo z hlediska prostorového – zaměření se na země střední a východní Evropy, členské země eurozóny, rychle se rozvíjející trhy ve světě apod.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
D-EAM Economics and Management