Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce: Disertační práce
Název tématu:
Vliv implementace CSR aktivit v dobách ekonomických krizí
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Zuzana Kučerová, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: doc. Ing. Svatopluk Kapounek, Ph.D.
Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav financí (PEF)
Max. počet studentů:
1
Navrhl:
Abstrakt:
Analýza výkonnosti firem v souvislosti s implementací CSR aktivit, práce s panelovými daty, tvorba individuální databáze CSR aktivit firem. Důraz bude kladen na změny chování firem před, v průběhu a po vybraných ekonomických krizích.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
D-EAM Ekonomika a management