Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce:
Disertační práce
Název tématu: Hromadění likvidity v bankovních systémech zemí EU
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Zuzana Kučerová, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav financí (PEF)
Max. počet studentů:
1
Navrhl:
doc. Ing. Svatopluk Kapounek, Ph.D.
Abstrakt: Identifikace hromadění likvidity v obdobích nejistoty. Využití mikroekonomických dat, panelová analýza dat se zapojením vybraných makroekonomických proměnných. Hospodářsko-politické doporučení bude vytvořeno směrem k regulatorním orgánům ve smyslu snahy omezit pokles úvěrové kreace peněz v období nejistoty.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
Obor
D-HPS Hospodářská politika a správa
D-HPS-F Finance