Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce: Disertační práce
Název tématu:
Nákladový controlling a jeho uplatnenie v procese optimalizácie podnikových zdrojov
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Daniela Špirková, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
doc. Ing. Soňa Hurná, CSc.
Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav podnikové ekonomiky (PEF)
Max. počet studentů:
1
Navrhl:
Abstrakt:
Dizertačná práca bude zameraná na prípravu výkazov nákladov v jednotlivých podnikových procesoch so získaním relevantných informácií o rezervách pri optimalizácii podnikových zdrojov. Zároveň bude hodnotiť výhody a nevýhody využitia informačnej software podpory na tvorbu výkazov pre deashboarding.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
D-EAM Ekonomika a management