Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce: Disertační práce
Název tématu:
Komparácia ukazovateľov výkonnosti s cieľom získavania konkurenčných výhod v podnikateľskom prostredí
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Daniela Špirková, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
doc. Ing. Soňa Hurná, CSc.
Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav podnikové ekonomiky (PEF)
Max. počet studentů:
1
Navrhl:
doc. Ing. Soňa Hurná, CSc.
Abstrakt: Dizertačná práca bude zameraná na hodnotenie podnikateľského prostredia prostredníctvom výkonových ukazovateľov. Na základe ich komparácie z rôznych hľadísk budú vytypované konkurenčné výhody, ktoré vedú k zvýšeniu konkurencieschopnosti jednotlivých subjektov na trhu.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
D-EAM Ekonomika a management