Summary of topics offered - Department of Informatics (FBE)


Basic information

Type of work: Dissertation thesis
Topic: Automatizované strojové učení
State of topic:
approved (prof. Ing. Cyril Klimeš, CSc. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty: Faculty of Business and Economics
Supervising department:
Department of Informatics - FBE
Max. no. of students:
3
Proposed by:
Summary:
Automatizované strojové učení (AutoML) je proces automatizace jednotlivých kroků projektu, kde se strojové učení používá k vyřešení určitého problému. Automatizace se může týkat přípravy dat, definice atributů, výběru modelu, optimalizace hyperparametrů, hodnocení modelu a dalších kroků. Disertační práce se zaměří na aplikaci AutoML ve vybrané oblasti (preferováno je zpracování přirozeného jazyka). Při řešení lze vycházet z informací týkajících se výsledků různých algoritmů v reálných problémech.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
D-ARI Automation Control and Informatics
D-SE System engineering and informatics