Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce:
Disertační práce
Název tématu: Automatizované strojové učení
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Cyril Klimeš, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: doc. Ing. František Dařena, Ph.D.
Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav informatiky (PEF)
Max. počet studentů:3
Navrhl:
Abstrakt:
Automatizované strojové učení (AutoML) je proces automatizace jednotlivých kroků projektu, kde se strojové učení používá k vyřešení určitého problému. Automatizace se může týkat přípravy dat, definice atributů, výběru modelu, optimalizace hyperparametrů, hodnocení modelu a dalších kroků. Disertační práce se zaměří na aplikaci AutoML ve vybrané oblasti (preferováno je zpracování přirozeného jazyka). Při řešení lze vycházet z informací týkajících se výsledků různých algoritmů v reálných problémech.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
D-ARI Automatizace řízení a informatika
D-SI Systémové inženýrství a informatika