Summary of topics offered - Department of Informatics (FBE)


Basic information

Type of work:
Dissertation thesis
Topic:
Nové metody interakce s digitálními informacemi v rozšířené realitě
State of topic:
approved (prof. Ing. Cyril Klimeš, CSc. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of Business and Economics
Supervising department:
Department of Informatics - FBE
Max. no. of students:
3
Proposed by:
Summary:
Rozšířená realita představuje značně se rozvíjející typ uživatelských rozhraní, který má potenciál pro zvýšení uživatelské přívětivosti interakce se stroji nebo obecně digitálními informacemi. Zásadní technologický rozvoj hardware pro rozšířenou realitu umožňuje její nasazení v řadě poměrně běžných aplikací, jako je podpora rozhodování, údržba strojů, výroba, zemědělství apod. Jedním z klíčových nedostatků rozšířené reality je však ovládání předávaných informací. Ovládání vizuálními gesty je velmi omezené. Ovládání hlasem nefunguje spolehlivě a není použitelné v hlučných prostředích nebo za situace, kdy se pracuje s důvěrnými informacemi. Tato práce je zaměřena na hledání nových metod interakce s digitálními informacemi, které by zvýšily uživatelský komfort a nabídly širší škálu interakce.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
D-SE System engineering and informatics
D-ARI Automation Control and Informatics