Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce:
Disertační práce
Název tématu:
Nové metody interakce s digitálními informacemi v rozšířené realitě
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Cyril Klimeš, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: doc. Ing. František Dařena, Ph.D.
Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav informatiky (PEF)
Max. počet studentů:3
Navrhl:
doc. Ing. František Dařena, Ph.D.
Abstrakt:
Rozšířená realita představuje značně se rozvíjející typ uživatelských rozhraní, který má potenciál pro zvýšení uživatelské přívětivosti interakce se stroji nebo obecně digitálními informacemi. Zásadní technologický rozvoj hardware pro rozšířenou realitu umožňuje její nasazení v řadě poměrně běžných aplikací, jako je podpora rozhodování, údržba strojů, výroba, zemědělství apod. Jedním z klíčových nedostatků rozšířené reality je však ovládání předávaných informací. Ovládání vizuálními gesty je velmi omezené. Ovládání hlasem nefunguje spolehlivě a není použitelné v hlučných prostředích nebo za situace, kdy se pracuje s důvěrnými informacemi. Tato práce je zaměřena na hledání nových metod interakce s digitálními informacemi, které by zvýšily uživatelský komfort a nabídly širší škálu interakce.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
D-SI Systémové inženýrství a informatika
D-ARI Automatizace řízení a informatika