Prehľad vypísaných tém - Mendelova univerzita v Brně


Základné údaje

Typ práce:
Dizertačná práca
Názov témy:
A methodology for exploiting value potential of digital ecosystems with System Engineering
Stav témy: schválené (prof. Ing. Cyril Klimeš, CSc. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: doc. Ing. František Dařena, Ph.D.
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Garantujúce pracovisko:
Ústav informatiky - PEF
Max. počet študentov:
1
Navrhol:
Abstrakt:
The dissertation will explore how, to what extent, and in which areas can Systems Engineering (SE) and Business Engineering (BE) interact for exploiting the possibilities in Industry 4.0 business models. Since SE has mostly stressed by the technical side of various projects, it seems that it and can quickly adapt to Industry 4.0 projects. On the other hand, human, process, economic, or social aspects need to be considered for reaching higher objectives besides technology. The methodical aspects of business development based on technology are expected to be increasingly more important. It is expected that the role of SE will change significantly as value creation relates to the ability for identifying the innovation opportunities and on available capacities and their ideal exploitation in business performance. As a result of the dissertation, a holistic framework for the employment of SE in Industry 4.0 will be developed.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
D-SIA System Engineering and Informatics