Summary of topics offered - Department of Regional and Business Economics (FRDIS)Help


Basic information

Type of work:
Dissertation thesis
Topic:
Institucionální determinanty přímých zahraničních investic v České republice
State of topic:
approved (prof. Ing. Iva Živělová, CSc. - head of department)
Thesis supervisor:
prof. Dr. Ing. Libor Grega
Faculty:
Faculty of Business and Economics
Supervising department:
Department of Regional and Business Economics - FRDIS
Max. no. of students:
1
Proposed by:
Summary: Práce se zaměří na identifikaci, vymezení a vyhodnocení faktorů, ovlivňujících příliv přímých zahraničních investic do České republiky a vytvoření návrhu podpůrných opatření pro příliv těchto investic. Za tímto účelem bude provedena institucionální analýza, zaměřená především do oblasti pravidel a podmínek vstupu na český trh a fungování zahraničních investorů v podmínkách České republiky; jednání a zacházení se zahraničními firmami v porovnání s firmami s českým vlastníkem; velikosti, fungování a výkonnosti místního trhu; obchodní politiky; dále do oblasti investiční podpory, pobídek a dalších opatření na snížení nákladů ve spojitosti s podnikáním na českém trhu a v neposlední řadě do oblasti restrikcí v souvislosti s repatriací zde vytvořených zisků. Pro zhodnocení vlivu institucionálních determinantů na přímé zahraniční investice v České republice budou zmapovány zkušenosti respondentů z řad zahraničních firem podnikajících v ČR. Zkušenosti těchto zahraničních podnikatelů budou rovněž využity pro vytvoření návrhu podpůrných opatření na podporu přílivu přímých zahraničních investic do České republiky.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
D-EAM Economics and Management